Contact: ‭06-30 54 54 03‬

Privacybeleid

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens
ITAN respecteert de privacy van alle gebruikers van de website, cursisten en coachees en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Als je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming. Als er informatie intern gedeeld wordt geldt voor alle trainers en medewerkers de verplichting de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Cookies
ITAN maakt op deze internetsite gebruik van cookies om te analyseren hoe de site gebruikt wordt. Er is geen koppeling met persoonlijke gegevens mogelijk. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt je browser opnieuw instellen om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Communicatie
ITAN stuurt een paar keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail. Onderaan iedere mailing vind je mogelijkheid om je af te melden. Als je je gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, neem dan svp contact met ons op.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ITAN. ITAN conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. ITAN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Vragen? Neem gerust contact met ons.