Contact: ‭06-30 54 54 03‬

ITAN Team

Onze medewerkers en trainers

Jolanda van der Meer - opleidingsadviseur

Jolanda van der Meer

Jolanda (1964) kent iedere vezel van alle ITAN opleidingen, geniet van opleiden en van opgeleid worden. Zij voelt zich als een vis in het water voor en binnen een groep cursisten. Zij maakt graag met jou een persoonlijke opleidingsprogramma, zodat jij je binnen de opleidingsgroep gezien en gehoord weet en eigen doelstellingen kan halen. Spreek je haar, dan ervaar je de persoonlijke betrokkenheid en de kracht van met je meedenken. Naast haar passie als opleidingsadviseur bij ITAN, werkt zij graag als freelance docent Engels en Communicatie binnen het regulier onderwijs.

‘Energie geven en laten stromen, kansen creëren en mogelijkheden zien’, zijn haar drijfveren. ‘Kijken en luisteren naar wat jij nodig hebt’, is haar motivatie. Levensinspiratie vindt zij bij haar prachtige gezin, in muziek, het theater, literatuur en schrijven. Samen met hond Bram op pad in de natuur geeft haar rust, ruimte en iedere dag een nieuw avontuur. Loop gerust eens met haar mee of maak een afspraak om samen jouw opleidingswens in kaart te brengen.

Jan Atze de Vries - trainer

Jan Atze de Vries

Jan Atze de Vries (1967) verzorgt de workshop/opleiding Transactionele Analyse (TA) en de workshop Inzicht in menstypen bij ITAN. Jan Atze kwam in aanraking met TA bij Phoenix Opleidingen in Utrecht, waar hij later ook de trainersopleiding volgde. Met zijn eigen opleidingsinsituut WAAR Opleidingen gaf hij diverse opleidingen op het gebied van TA in Friesland. Naast TA bevatten deze opleidingen NLP, Systemisch Werk en de theorie van karakterstructuren.

De TA taal is te leren door te studeren en vooral ook door te ervaren. Jan Atze studeerde elektronica, informatica en pedagogiek/didactiek. In de dagelijkse praktijk is Jan Atze, naast trainer en coach, teamvormer en –leider, ontwerper en begeleider van uiteenlopende workshops binnen organisaties.

Marja Leertouwer - trainer

Marja Leertouwer

Vanuit een systemische zienswijze werkt Marja Leertouwer graag samen met de klant om (repeterende)vraagstukken op het snijvlak familie, leiderschap, team en organisatiecultuur te ontknopen. Marja maakt hierbij gebruik van instrumentaria uit diverse psychologische en communicatieve stromingen zoals Systemisch Werk , NLP, TA , Jungiaanse psychologie en Mindfulness.

Bij individuele coaching wordt er gekeken vanuit systemisch perspectief naar jezelf als instrument. Het kernthema hierbij is: “leer mij het zelf oplossen”.
Bij teamcoaching krijgen teams begeleiding om zelfstandig vraagstukken op te lossen. Dit gebeurt vanuit het systemisch perspectief van het team en de organisatie. De kern van de begeleiding van Marja is het bespreekbaar maken van patronen en kijken waar de patronen de ontwikkeling versterken of in de weg zitten.
Wanneer je de tijd neemt om hier naar te kijken, geeft dat veel informatie over jezelf en over de systemen.

In coaching & trainingen werkt Marja vanuit de volgende kernwaarden: respect, compassie, integriteit, dienstbaarheid, openheid, plezier, resultaatgerichtheid en ontwikkeling.

Nancy Froeling - trainer

Nancy Froeling

Nancy is bedrijfskundig ingenieur (UT) met afstudeerrichting HR. Analytisch is zij sterk.
Eind 2004 heeft zij haar eigen praktijk gestart (ZZP).
In de stilte van een ontmoeting, in de stille ruimte van mensen en organisaties liggen alle antwoorden, oplossingen opgeslagen.
Nancy verbindt zich hiermee en in co-creatie laat zij blokkades wegstromen en oplossingen boven komen.
Dit geldt zowel voor coaching, in trainingen en ook organisatieadviezen.

Frans van der Wijk - trainer

Frans van der Wijk