Contact: ‭06-30 54 54 03‬

Beter communiceren

Beter communiceren
15 december 2015 willem

Beter communiceren

Wat is communicatie
Communicatie is het uitwisselen van informatie. We communiceren niet alleen met behulp van taal (verbale communicatie), maar ook met behulp van lichaamstaal (non-verbale communicatie). Als je goed en effectief wilt leren communiceren zul je je dus niet alleen moeten concentreren op je taalgebruik. Vanwege het grote belang van lichaamstaal voor de geloofwaardigheid van je boodschap, zul je je ook terdege bewust moeten zijn van je lichaamstaal en de lichaamstaal van degene met wie je communiceert.

Communiceren doen we niet alleen door het gebruik van taal, maar door alle vormen van gedrag.

Beter communiceren
Er bestaan vele valkuilen in communicatie, zoals ruis. Is de boodschap van de zender duidelijk? Hoe wordt de boodschap ontvangen? Misverstanden kunnen ontstaan, omdat de zender een boodschap heel anders bedoelde dan de ontvanger die opvatte. De oorzaken hiervan kunnen zowel bij de zender als de ontvanger liggen.

Tevens is de invloed van je eigen referentiekader bij het waarnemen van de wereld om je heen, heel erg groot. Dit geldt voor de interpretatie van woorden en ook voor de perceptie van objecten. Hoe we de dingen waarnemen is heel subjectief en ook wát we waarnemen. Ons onderbewustzijn selecteert voortdurend uit de enorme stroom van informatie datgene wat de moeite waard is om zich bewust van te zijn.

Als je beter wilt leren communiceren, dan begint dit bij het leren kennen van jezelf. Inzicht krijgen in je eigen gedragspatronen, in je bewuste en onbewuste, is een eerste stap om anders en beter te communiceren met anderen.

NLP helpt
NLP gaat over communicatie en verandering. Je leert succesvoller communiceren met anderen, doordat NLP vooral gaat over communicatie met jezelf en over hoe je zelf communiceert. Je leert communicatie- en veranderingstechnieken die zorgen voor persoonlijke groei én die behulpzaam zijn bij de interactie met anderen.